Imielno 13, 62-410 Zagórów

+48 607 376 559

fhu.elmat@gmail.com

Zapraszamy serdecznie!

Stoisko nr 23 

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Aula przy ulicy Przyjaźni 1

PROGRAM TARGÓW:
I dzień – 11.10.2022 (wtorek)
Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 – 17.00

10.00 – 10.10 Otwarcie Targów OZE „Nowa Energia w Regionie”.
10.10 – 10.20 Wielkopolska Dolina Energii – proces transformacji energetycznej
Wielkopolski Wschodniej.
10.20 – 10.35 Regulacje prawne dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.
10.35 – 10.50 Panel dyskusyjny: Aktualne prace legislacyjne dot. OZE w Polsce.
10.50 – 11.10 Klaster Energii Wielkopolski Wschodniej – bezpieczeństwo,
konkurencyjność, rozwój w oparciu o OZE.
11.10 – 12.00 Panel dyskusyjny: Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i najnowszych technologii energetycznych w Wielkopolsce Wschodniej
w kontekście krajowych i unijnych regulacji prawnych.
12.00 – 12.30 Oferta finansowania projektów inwestycyjnych na rzecz środowiska,
ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
12.30 – 13.30 Przerwa kawowa.
13.30 – 14.00 Wodór w energetyce.
14.00 – 15.00 Panel dyskusyjny: Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo
energetyczne przedsiębiorstw Wielkopolski Wschodniej – szanse
i wyzwania.
15.00 – 15.15 Alternatywne paliwa płynne i stałe oraz innowacyjne formy eko spalania.
15.15 – 15.45 Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach perspektywy
finansowej 2021-2027.


II dzień – 12.10.2022 (środa)
Godziny otwarcia ekspozycji: 9.30 – 15.00


10.00 – 10.20 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – przegląd programów
dotacyjnych – aktualna oferta w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.
10.20 – 11.00 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie projektu pn.
„SPIN- Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”.
11.00 – 11.30 ABC Eksportu.
11.30 – 12.30 Panel tematyczny organizowany przez Przegląd Koniński skierowany
do uczniów szkół średnich z Wielkopolski Wschodniej pt. Młodzież chce
wiedzieć więcej: OZE – moda, konieczność czy biznes?
12.30 – 13.30 Przerwa kawowa.
13.30 – 13.50 Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju – Projekt GREEN TECH 2.0.
13.50 – 14.10 Znaczenie monitorowania procesów fermentacji – usługi dla biogazowni.
14.10 – 14.40 Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkopolska Dolina Energii. Lider OZE 2022”.